Klaprozen uit Ronse

Gesneuvelde WO1 soldaten

Onder 'NAMEN' vindt u een lijst van gesneuvelde soldaten uit Ronse in WOI met enkele persoonlijke gegevens en foto's. 

Onder 'OUD-KERKHOF RONSE' krijgt u een plan van dit kerkhof en de plaats waar de gesneuvelde soldaten begraven liggen.

Momument voor de gesneuvelden WO1 te Ronse


Op deze herdenkingszuil staan de namen gebeiteld van de gesneuvelden.